04_whiteroom_meetingspace-2000x350-2-3
เอส เดนทัล คลินิกทันตกรรม  คลินิกทำฟันทั่วไปครบวงจร ทั้งการดูแลช่องปากและฟัน ตรวจสุขภาพฟัน  ตรวจฟันผุ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด  ฟอกสีฟัน รวมถึงการทำฟันเฉพาะทาง โดยทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษารากฟัน  รากฟันเทียม (implant) ฟันปลอม ครอบฟันและสะพานฟัน  วีเนียร์ โรคเหงือก จัดฟัน และทำฟันเด็ก

 

ทีมทันตแพทย์ที่ เอส เดนทัล คลินิกทันตกรรม ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา มีประกาศนียบัตรถูกต้อง และได้รับการฝึกฝน และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทันตกรรมในคลินิกทำฟัน

 

ที่เอส เดนทัล คลินิกทันตกรรม เราเน้นการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ และดูแลคนไข้ให้มีสุขภาพช่องปากและฟันที่แข็งแรง ในกรณีที่ท่านอาจมีปัญหา เจ็บ ป่วย ปวดฟัน หรือมีปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับช่องปากและฟัน ทันตแพทย์จะสอบถามอาการ และตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุ และที่มาของปัญหา หรืออาจให้มีการตรวจโดยการใช้เครื่องเอ๊กซเรย์เมื่อจำเป็น และใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงเครื่องมือในการรักษาที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้เพื่อการรักษาให้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

หลังจากที่ทันตแพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดแล้ว คนไข้จะได้รับการแนะนำแผนการรักษา พร้อมการชี้แจงรายละเอียดการรักษา ระยะเวลาในการรักษา และค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เข้าถึงได้ เพื่อให้คนไข้ได้ตัดสินใจ หลังจากจบการรักษาแล้ว ทันตแพทย์จะมีการติดตามการรักษา และเน้นให้คำแนะนำกับคนไข้ ที่คนไข้สามารถใช้ดูแลช่องปากและฟันด้วยตัวเอง ให้มีสุขภาพปากและฟันที่ดี  ท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดจากเรา

 

เอส เดนทัล คลินิกทันตกรรม เรามีแนวคิดเพื่อจะสร้างความแตกต่างด้วยรายละเอียดของตัวคลินิก ทั้งภายนอกของตัวคลินิก และบรรยากาศภายในคลินิกที่เน้นให้ความผ่อนคลาย สบายใจ การดูแลอย่างใส่ใจ เพื่อลดความตึงเครียดในทุกครั้งที่คนไข้มาคลินิกทำฟัน