ทันตกรรมโรคเหงือก ปริทนต์

โรคเหงือก มีสาเหตุมาจากการสะสมก่อตัวของแบคทีเรียที่เกิดจากการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะจำพวกแป้งและน้ำตาล แล้วแปรงฟันทำความสะอาดออกไม่หมดทำให้เกิดคราบแบคทีเรียสะสมบนตัวฟัน และร่องระหว่างฟัน นานๆเข้าจึงเกิดเป็นหินปูนที่อาจจะมากขึ้นเรื่อยๆจนก่อตัวทำให้เหงือกอักเสบและอาจก่อตัวจนลงไปถึงขอบเหงือกและใต้เหงือก
สัญญาณเตือนเบื้องต้น ที่บ่งบอกว่าคุณอาจกำลังเป็นโรคเหงือก
  • เหงือกบวมแดง
  • มีเลือดออกขณะแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟัน
  • มีกลิ่นปาก
  • ฟันโยก
โรคเหงือก แบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ โดยแบ่งตามความรุนแรงได้ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 เหงือกอักเสบเป็นระยะเริ่มแรก สังเกตได้ว่ามีเลือดออกระหว่างแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟัน เหงือกบวมแดงเมื่อกดเหงือกแล้วเจ็บ ทั้งนี้ เหงือกอักเสบสามารถรักษาได้โดยการแปรงฟันให้สะอาด เพื่อขจัดเอาคราบพลัคและแบคทีเรียออก ทั้งนี้การขูดหินปูนโดยทันตแพทย์เพื่อกำจัดคราบหินปูน และพลัคที่เกาะติดแน่นที่ตัวฟัน  ทั้งนี้การรักษาจะสามารถทำได้โดยการเกลารากฟันและขูดหินปูนเพื่อขจัดคราบพลัค คราบหินปูนติดแน่นบริเวณฟันใต้เหงือก
ระยะที่ 2 ปริทนต์ หรือ เยื่อหุ้มฟันอักเสบ:  เป็นระยะรุนแรงของเหงือกอักเสบที่ปล่อยทิ้งไว้นาน และไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ทำให้เกิดร่องลึกระหว่างเหงือกและฟันทำให้อาหารเข้าไปติดในร่อง ทำความสะอาดไม่ถึง เกิดการสะสมตัวของแบคที่เรีย ทำให้เกิดเหงือกร่น และเยื่อหุ้มฟันถูกทำลายไปจนไม่เหลือ และถ้ายังปล่อยทิ้งไว้ เนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่พยุงฟันจะค่อยๆถูกทำลายหายไปหมด ซึ่งจะทำให้ช่องว่างระหว่างเหงือกและฟันนั้นลึกลงไปถึงรากฟัน ทำให้ได้รับความเสียหาย ฟันโยก หรืออาจต้องสูญเสียฟัน  การรักษาโรคเหงือกปริทนต์ ทันตแพทย์เฉพาะทางโรคเหงือกจะทำการรักษาโดยการศัลยกรรมเหงือกผ่าตัดเหงือกเพื่อทำความสะอาดและการปลูกถ่ายเหงือก
เพื่อหลีกเลี่ยงจากเหงือกอักเสบ ควรหมั่นตรวจสุขภาพฟัน และขูดหินปูนทุกๆ 6 เดือน เพื่อสุขภาพของเหงือกและฟันที่แข็งแรง