ทันตกรรมโรคเหงือกปริทันต์

โรคเหงือก มีสาเหตุมาจาก การสะสมก่อตัวของแบคทีเรียที่เกิดจากการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะจำพวกแป้งและน้ำตาล แล้วแปรงฟันทำความสะอาดออกไม่หมด  ทำให้เกิดคราบแบคทีเรียสะสมบนตัวฟัน และร่องระหว่างฟัน นานๆเข้าจึงเกิดเป็นหินปูน ที่อาจจะมากขึ้นเรื่อยๆจนก่อตัวทำให้เหงืออักเสบ และอาจก่อตัวจนลงไปถึงขอบเหงือก ใต้เหงือก
สัญญาณเตือนเบื้องต้น ที่บ่งบอกว่าคุณอาจกำลังเป็นโรคเหงือก
  • เหงือกบวมแดง
  • มีเลือดออกขณะแปรงฟัน หรือใช้ไหมขัดฟัน
  • มีกลิ่นปาก
  • ฟันโยก
โรคเหงือก แบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ โดยแบ่งตามความรุนแรงได้ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 เหงือกอักเสบเป็นระยะเริ่มแรก สังเกตได้ว่า มีเลือดออกระหว่างแปรงฟัน หรือใช้ไหมขัดฟัน เหงือกบวมแดง เมื่อกดเหงือกแล้วเจ็บ ทั้งนี้ การเหงือกอักเสบ สามารถรักษาได้โดยการแปรงฟันให้สะอาด เพื่อขจัดเอาคราบพลัค และแบคทีเรียออก ทั้งนี้การขูดหินปูน โดยทันตแพทย์ เพื่อกำจัดคราบหินปูน และพลัคที่เกาะติดแน่นที่ตัวฟัน   ทั้งนี้การรักษาจะสามารถทำได้โดยการเกลารากฟัน และขูดหินปูน เพื่อขจัดคราบพลัค คราบหินปูนติดแน่นบริเวณฟัน ใต้เหงือก
ระยะที่ 2 ปริทนต์ หรือ เยื้อหุ้มฟันอักเสบ:  เป็นระยะรุนแรงของเหงือกอักเสบที่ปล่อยทิ้งไว้นาน และไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ทำให้เกิดร่องลึกระหว่างเหงือกและฟันทำให้อาหารเข้าไปติดในร่อง ทำความสะอาดไม่ถึง เกิดการสะสมตัวของแบคที่เรีย ทำให้เกิดเหงือกร่น และเยื้อหุ้มฟันถูกทำลายไปจนไม่เหลือ และถ้ายังปล่อยทิ้งไว้ เนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่พยุงฟันจะค่อยๆถูกทำลายหายไปหมด ซึ่งจะทำให้ช่องว่างระหว่างเหงือกและฟันนั้นลึกลงไปถึงรากฟัน ทำให้ได้รับความเสียหาย ฟันโยก หรืออาจต้องสูญเสียฟัน  การรักษาโรคเหงือกปริทนต์ ทันตแพทย์เฉพาะทางโรคเหงือกจะทำการรักษาโดยการศัลยกรรมเหงือกผ่าตัดเหงือกเพื่อทำความสะอาด  และการปลูกถ่ายเหงือก
เพื่อหลีกเลี่ยงจากเหงือกอักเสบ ควรหมั่นตรวจสุขภาพฟัน และขูดหินปูนทุกๆ 6 เดือน เพื่อสุขภาพของเหงือกและฟันที่แข็งแรง