ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ช่วยปรับภาพลักษณ์ในเรื่องความสวยงามของฟัน เหงือก และการสบฟัน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสวยงามของฟัน ทั้งในด้านรูปร่าง สี ขนาด ตำแหน่งของฟัน เพื่อให้ได้ฟันที่สวยงาม  เป็นผลให้ภาพลักษณ์โดยรวมสวยงามไปด้วย
บริการทางด้านทันตกรรมความงาม ได้แก่
  • วีเนียร์ หรือ การเคลือบผิวฟัน
  • การอุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน
  • การเปลี่ยนวัสดุอุดฟันจากโลหะเป็นวัสดุสีเหมือนฟัน
  • อุดฟันแตก