เครื่องมือคงสภาพฟัน (รีเทนเนอร์)

เครื่องมือคงสภาพฟัน หรือที่เรียกกันติดปากว่า รีเทนเนอร์ คือกระบวนการหลังจากการจัดฟันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นั่นคือ หลังจากถอดเครื่องมือจัดฟัน ทันตแพทย์จะแนะนำและจัดทำรีเทนเนอร์ให้ใส่ ซึ่งทำหน้าที่ตามชื่อเรียกเลย คือการใส่อุปกรณ์เพื่อคงสภาพ หรือตำแหน่งของฟันที่ได้รับการจัดเรียงตัวของฟันเรียบร้อยแล้วนั้น ไม่ให้มีการเคลื่อนที่ อยู่ในตำแหน่งเดิมจากการจัดฟัน ทั้งนี้รีเทนเนอร์ควรต้องถูกสวมใส่อย่างเคร่งครัด และมีระเบียบวินัย โดยส่วนใหญ่ ใน 6 เดือนแรกจะแนะนำให้ใส่ตลอดเวลา และถอดเฉพาะเวลารับประทานอาหาร และแปรงฟัน หลังจาก 6 เดือนไปแล้วนั้นสามารถใส่รีเทนเนอร์เฉพาะช่วงเวลานอนได้ ทั้งนี้เพื่อให้ฟันคงตำแหน่ง และหลีกเลี่ยงการต้องกลับมาจัดฟันใหม่อีกรอบ หากไม่ใส่รีเทนเนอร์เป็นประจำ สม่ำเสมอ ขาดอะไรอาจขาดได้ แต่จะขาดการใส่รีเทนเนอร์ไม่ได้เลย

รีเทนเนอร์ นั้นมีแบบใดบ้าง

รีเทนเนอร์แบบใส
เป็นอุปกรณ์ ทำจากพลาสติกใส เพราะความใส มองแทบไม่เห็น ขณะใส่ จึงทำให้เป็นที่นิยม  โดยรีเทนเนอร์แบบใสนี้จะมีลักษณะเหมือนตำแหน่งฟันทุกประการ ใส่ครอบฟันทั้งหมดเพื่อล็อคตำแหน่งฟัน โดยรีเทนเนอร์แต่ละชิ้นจะถูกพิมพ์จากรูปแบบฟันของแต่ละเคสโดยเฉพาะ เพื่อให้เหมาะสม ลงตัวกับเคสนั้นๆ  รีเทนเนอร์แบบใส มีอายุใช้งานประมาณ 2 ปี หรืออาจจะเร็วกว่านั้นเนื่องจากวัสดุเป็นพลาสติก อาจมีการฉีกขาดได้
รีเทนเนอร์แบบลวด
ลักษณะของรีเทนเนอร์แบบลวด ตัวลวดจะอยู่ด้านหน้า เพื่อทำหน้าที่ล็อคฟันให้อยู่ในตำแหน่ง ไม่สามารถเคลื่อนที่จากตำแหน่งที่ถูกจัดฟันไว้แล้ว เครื่องมือจะมีฐานเป็นอะคริลิค และถูกจัดทำให้พอดีกับเพดานปาก สามารถถอดออกได้ตามความต้องการ แต่เช่นเดียวกันกับรีเทนเนอร์แบบอื่นๆที่ควรต้องใส่ไว้ตลอดเวลาในช่วง 6 เดือนแรก สามารถถอดออกเมื่อทานอาหาร หรือทำความสะอาดช่องปาก   อายุการใช้งานของรีเทนเนอร์แบบลวดนี้จะยาวกว่าแบบใส  โดยอาจจะใช้ได้นาน 5-10 ปี