ทันตกรรมเด็ก

ที่ เอส เดนทัล คลินิก เรามีทันตแพทย์เฉพาะทางทันกรรมสำหรับเด็กเพื่อให้บริการ
เพราะเด็กอยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโต ควรได้รับการดูแลอย่างดี รวมถึงการดูแลสุขภาพของเหงือกและฟัน รวมถึงการดูแลสุขภาพช่องปากโดยรวมของเด็ก ตั้งแต่ทารกจนถึงวัยรุ่น   โดยครั้งแรกของการพาลูกน้อยมาพบทันตแพทย์ เริ่มต้นได้ตั้งแต่ฟันซี่แรกของลูกน้อยขึ้น 6 เดือน หรือ ภายใน 1 ขวบ
ในวัยเด็ก การรับประทานอาหารประเภทต่างๆ รวมถึงของหวานๆจากแป้งและน้ำตาลนั้น หากทำความสะอาดแปรงฟันไม่ทั่วถึงทำให้เกิดฟันผุได้ง่าย ดังนั้นการดูแลรักษาความสะอาดฟันในเด็กจึงเป็นเรื่องสำคัญ และควรมีการตรวจสุขภาพฟันอย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน โดยในการพบทันตแพทย์แต่ละครั้ง ทันตแพทย์เด็กจะพูดคุยกับคุณพ่อ คุณแม่ สอบถามถึงการทานอาหารของลูกน้อย ตลอดจนการดูแลช่องปากของลูกน้อย เพื่อทันตแพทย์จะช่วยแนะนำการดูแลฟันอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ช่วยดูแลทำความสะอาดฟันให้ลูกน้อย โดยไม่ต้องกังวลปัญหาฟันผุ และเมื่อถึงวัย ทันตแพทย์จะดูแลทำความสะอาดช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์ รวมถึงการเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันผุ รวมถึงบริการด้านอื่นๆ สำหรับปัญหาช่องปากและฟันสำหรับเด็กดังนี้
  • การเคลือบฟลูออไรด์
  • การตรวจสุขภาพฟัน ทำความสะอาดช่องปากและฟัน
  • เคลือบหลุมร่องฟัน
  • อุดฟัน
  • ถอนฟัน
  • รักษารากฟันสำหรับเด็ก สำหรับกรณีที่มีฟันผุลึกถึงโพรงประสาทฟัน
  • เครื่องมือกันช่องว่างที่ฟัน ในกรณีที่เด็กต้องสูญเสียฟันน้ำนมตั้งแต่ยังเล็ก ทั้งนี้เพื่อกันให้มีพื้นที่ว่างที่ดีสำหรับฟันแท้ที่จะขึ้นมาในอนาคตอันใกล้
ทันตแพทย์จะแนะนำการตรวจเช็คสุขภาพฟันในเด็ก ทุกๆ 6 เดือน เพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพเหงือก และฟันที่แข็งแรงอยู่เสมอ