จัดฟันแบบโลหะ

ทันตกรรมจัดฟัน – จัดฟันแบบโลหะธรรมดา

การจัดฟันแบบโลหะธรรมดา เป็นการจัดฟันที่มีเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นบนฟันที่ถูกลือกใช้เป็นอย่างมาก เพื่อใช้การจัดเรียงตัวของฟัน ซึ่งตัวเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นนี้จะประกอบไปด้วย ตัวเหล็กที่ติดกับฟัน ลวด และยางที่ช่วยในการเคลื่อนที่ของฟัน เพื่อสุดท้ายแล้วได้ฟันเรียงตัวสวย
ข้อดี ของการจัดฟันแบบโลหะนี้ คือ ราคาไม่แพง และสามารถเพลินเพลินกับการเลือกเปลี่ยนสีสันของยางใส่ฟันได้ตามต้องการ ที่ผู้ใส่เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นนี้สามารถเลือกเปลี่ยนได้ทุกเดือน
ข้อเสีย คือ ต้องมาพบทันตแพทย์เป็นประจำทุกเดือนเพื่อปรับลวด เพื่อความต่อเนื่องของการเคลื่อนที่ของฟัน และในบางกรณีอาจเกิดการบาดเจ็บจากการเครื่องมือจัดฟันได้ และเพราะเป็นเครื่องมือติดแน่น อาจทำให้อาหารเข้าไปติดที่เครื่องมือจัดฟันได้ง่าย และทำความสะอาดได้ยาก ดังนั้นการแปรงฟันต้องใช้เวลาและแปรงอย่างสะอาด และทั่วถึง บ้วนปากให้สะอาด เพื่อไม่ให้เศษอาหารตกค้างและเกิดฟันผุได้
ทั้งนี้สุขภาพฟันที่แข็งแรง ทันตแพทย์แนะนำให้ขูดหินปูนทุกๆ 6 เดือน