บริการทำฟันทั่วไป ได้แก่

  • ตรวจสุขภาพช่องปาก และฟัน
  • ตรวจปรึกษาปัญหาช่องปาก และฟัน
  • ขูดหินปูน
  • เอ็กซ์เรย์
  • เคลือบฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุ
  • แนะนำการดูแลช่องปาก และฟัน
  • อุดฟัน
  • ถอนฟัน
การขูดหินปูน เป็นการกำจัดคราบต่างๆ รวมถึงคราบพลัค และหินปูนที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เกาะติดแน่นบนผิวฟันที่ไม่สามารถทำความสะอาดเองได้จากการแปรงฟัน โดยทั่วไปแล้วทันตแพทย์จะแนะนำให้ตรวจสุขภาพฟันและขูดหินปูนเป็นประจำอย่างน้อยทุก 6 เดือนเพื่อสุขภาพปาก และฟันที่ดี