ศัลยกรรมช่องปาก

ศัลยกรรมช่องปาก เป็นการรักษาทางทันตกรรมที่มีการผ่าตัดในช่องปาก เช่น การถอนฟัน  การผ่าตัดฟันคุด ฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้เพราะถูกกระดูกคลุม การผ่าตัดกระดูกขากรรไกร เป็นต้น ซึ่งทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางศัลยกรรมช่องปากจะทำการตรวจอย่างละเอียด รวมถึงมีการเอ็กซเรย์เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนถึงตำแหน่งการรักษาเพื่อความแม่นยำ อธิบาย ปรึกษาและวางแผนการรักษาร่วมกับคนไข้ เพื่อดูแลและมอบการรักษาอย่างดีที่สุด