ศัลยกรรมช่องปาก

ศัลยกรรมช่องปาก เป็นการรักษาทางทันตกรรมที่มีการผ่าตัดในช่องปากเช่น การถอนฟัน  การผ่าตัดฟันคุด ฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้ เพราะถูกกระดูกคลุม  ผ่าตัดกระดูกขากรรไกร เป็นต้น ซึ่งทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางศัลยกรรมช่องปากจะทำการตรวจอย่างละเอียด รวมถึงมีการเอ๊กซเรย์เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนถึงตำแหน่งการรักษา เพื่อความแม่นยำ และอธิบาย ปรึกษา วางแผนการรักษาร่วมกับคนไข้ เพื่อดูแล และมอบการรักษาอย่างดีที่สุด